Az egyesületről

 1. Az egyesület célja:
 • Az egyesület azért alakult meg, hogy felhívja a figyelmet a mozgás fontosságára, a természetvédelem jelentőségére, szeretetére, és a környezettudatos életmódra.
 • Célja mozgásos élményekkel az egészséges életmódra való nevelés, a mozgási igények kialakítása hétköznapokon és ünnepnapokon egyaránt, 0-100 évig, egészséges-sérült, rekreáció, prevenció és rehabilitáció, a szabadidő kulturált eltöltése, mindennapos mozgás, sportolás.
 • Mozgáskultúra kialakítása, mozgás-, értelmi-, érzelmifejlesztés.
 • A vízben való mozgás különböző lehetőségeinek széles körben való népszerűsítése, kihangsúlyozva az úszni tudás fontosságát.
 • Állatasszisztált terápiával az ép, fogyatékos, hátrányos helyzetű emberek élet minőséget javító kulturális és egészségügyi-, gyógypedagógiai rehabilitációt segítő szolgálat.
 • Intézményes keretek között (bölcsőde, óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola, szakiskola, speciális szakiskola, speciális készség fejlesztő szakiskola, gimnázium, diákotthon, korházi osztály, családi napközi stb.) történő nevelő-oktató munkában, részképesség, mozgás-, és beszédfejlesztő foglalkozások segítése, ismeretterjesztő foglalkozások, programok, bemutatók tartása.
 • Terápiás programok, módszertani anyagok, oktatócsomagok kidolgozása, terjesztése. A segítőkutyások kulturális örökségének védelme, az állatvédelem és a társadalmi szolidaritás erősítése.
 • E cél érdekében felvállalja, hogy segít a szabadidős sporttevékenységekhez, a természetvédelemhez, és a környezettudatos életmód kialakításához kapcsolódó sport-, rekreációs- és szabadidős tevékenységek, oktatások, versenyek, táborok, előadások, rendezvények, bemutatók, oktatási és kulturális programok szervezésében, népszerűsítésében rendezésében és vezetésében, használva a sportlétesítmények adta lehetőségeket
 • Segíti, népszerűsíti az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelenését és terjesztését.
 • Lehetőséget biztosít az együttes sportolásra, a családi, baráti, iskolai, kis és nagyközösségek számára
 1. Az egyesület tevékenységei, feladata
 • Népszerűsítse a vízben való mozgást ezen belül úszást, aquafitnesst, szinkronúszást, vízilabdát. Lehetőséget biztosítson széles körben az úszás, mint sportág elsajátítására, gyakorlására /0-100 év, egészséges-sérült, prevenció-egészségmegőrzés, rehabilitáció, rekreáció/ Felhívja a figyelmet a mozgás fontosságára, rendszerességére, a mozgás beillesztése a hétköznapokba, és az ünnepnapokba. Mozgás kultúra kialakítása, mozgásfejlesztés.
 • Minőségi szabadidősport- tevékenység fejlesztés, érdeklődés felkeltése, igények kialakítása és kielégítése.
 • Rendszeres egyéni, csoportos oktatások, edzések, túrák, táborok, versenyek, rendezvények szervezése, és azokon való részvétel biztosítása.
 • Szabadidősport gyakorlásának tárgyi feltételeinek megteremtése.
 • Szakmai háttér kialakításával biztosítsa a sportági fejlődés lehetőségeit.
 • segítőkutyák és felvezetőik képzése, vizsgáztatása vizsgák szervezésének, lebonyolításának elősegítése, támogatása.
 • a kiképzett kutyák társadalmi hasznosságának elismertetése, valamint a kutyatartás kulturált formájának népszerűsítése.
 • állati viselkedésproblémák korrigálása, az állatvédelmi kultúra fejlesztése
 • kiadványok, tájékoztató anyagok készítése, szakvélemény készítése, az esélyegyenlőség javítása a segítőkutyák fogyatékkal élő gazdákhoz való juttatásával, a különböző feladatokra alkalmas segítőkutyák képzése, vizsgáztatása, gazdához adás, későbbi munkájának figyelemmel kísérése, valamint e kutyák ellátásának elősegítése, támogatása.
 • Segítőkutyák kiképzése és a fogyatékossággal élő személyekhez történő eljuttatása, terápiás kutya alkalmazása, a kiképzést olyan személy végzi, aki az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutyakiképző szakképesítéssel rendelkezik.
 • Természetvédelem és szeretet – ezen belül a természetjárás és turizmus – szervezett keretek között történő szakszerű megvalósítása, a lakosság és az egyesületi tagok bevonásával.
 • Környezettudatos életmód kialakítása. / már kisgyermekkorban.
 • A természet-környezetvédő illetve –járó ismeretek terjesztése minden körben (előtérben az ifjúsággal), ezen belül főképpen: környezet és természetvédelmi előadások és felvilágosító tevékenység más formában, oktatási programok és egyéb kiadványok terjesztése
 • A fenti célokat szolgáló sportlétesítmény, létrehozása, karbantartása, fenntartása.
 • A tevékenységgel kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el
 • A tagok számára képzési, szervezett formában rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, rendezvények szervezése.
 • A tervszerű működéshez szükséges személyi, tárgyi, feltételeket biztosítsa.
 • Az egyesület tevékenységét segítő üzleti tevékenység végzése
 • Az ügyintézési feladatok ellátása.
 • Kapcsolatok építése gazdasági társaságokkal, más társadalmi szervezetekkel, egyéb intézményekkel, szabadidősport egyesületekkel, önkormányzattal.
 • Az egyesület szolgáltatásait rezsiköltség fejében nyújtja.
Dokumentumok